پیش دبستان و دبستان


دخترانه


دو زبانه روشنگران


مدرسه ای متفاوت

 
 
شادی و نشاط
پرورش استعداد
آموزش مهارت ها
شکل گیری شخصیتی
 

استراتژی روشنگران

مدرسه یک سیستم است که کوچکترین اتفاقی که در یکی از اجزای آن رخ دهد بر کل سیستم تأثیر گذار است ،

پس داشتن نگرش و تفکر سیستماتیک جزء لاینفک مدیریت است ، لذا استراتژی روشنگران بر اساس :

( هدفمندی + برنامه ریزی + نظم در اجرا = موفقیت )

تعریف شده است و اجرا می‌گردد.

راهکارهای متفاوت آموزشی

معلمان

معلمین شایسته و توانمند در ارائه راهکارهای متفاوت آموزشی که نقش اساسی و بسیار موثری در تعلیم و تربیت
خواهند داشت.

آموزش مجازی

روشنگران به عنوان پیشتاز مدارس در برگزاری کلاسهای آنلاین باکیفیت و تکنواوژی بالا در راستای پرورش استعداد ، تقویت تفکر خلاق و حل مسئله

آموزش ابتکاری متفاوت

تفکر و خلاقیت


تفکر خلاق همچون بذری است
که در دل خاک وجود دارد
و با آب و نور کافی ،
سر از خاک بیرون میاورد ...
تنوع و کیفیت آموزشی


در برنامه درسی پیش دبستان و دبستان
تاکید بر تنوع محتوای ارائه شده
با توجه به تفاوت های فردی
دانش آموزان است ...
پژوهش و جستجوگری


اندیشیدن بالاترین فعالیت ذهنی است

که تمامی دستاوردهای بشر
حاصل از اوست ...
پرورش و کشف استعداد


ایجاد بستری مناسب جهت پرورش،
شکوفایی و کشف استعداد
یکی از مهمترین اهداف
محورهای برنامه ریزی است...
 
 
 

مدرسه دانش بنیان
روشنگرانمدرسه ای است که عنصر علم و دانش ، بخش جدایی ناپذیر آن محسوب میشود.

به منظور تحقق اهداف علمی-اقتصادی کشور در راستای گسترش و نوآوری ملی قدم میگزارد.

در مسیر شکوفایی استعدادهای فرزندان این کشور و هدایت آنها به نقش آفرینی موثر در اقتصاد و دانش برنامه ریزی میکند.

و کارآفرینانی خلاق را برای ورود به جامعه آینده و بازار کار و سرمایه آماده میسازد.

 
 

زندگی کودکان خود را خاص کنیم

 

آموزش همراه با آرامش

 

مشاوره و روانشناسی کودک

ثبت نام