تفکر و بازی ریاضی و حل مسئله

 
 
یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی که در آموزش ریاضی مد نظر است، ایجاد «تفکر ریاضی» در ذهن دانش‌آموز است. اگر ذهن فرد ساختاری منطقی و ریاضی پیدا کند، او می‌تواند مفاهیم مختلف ریاضی، حتی مفاهیم پیچیده‌ی این علم را به‌راحتی فرابگیرد. علاوه بر این، توانایی «مستقیم فکر کردن» و به عبارت دیگر «میان‌بُر فکر کردن» نیز یکی از دستاوردهای داشتن ذهن منطقی و ریاضی است. و با این روش ، افراد توانمندی پرورش می یابند که میتوانند در زندگی روزمره خود هم با رویارویی با مسائل و مشکلات راه حل پیدا کنند. با توجه به اهمیت این مهم در برنامه درسی دانش آموزان زنگی با عنوان تفکر ریاضی پیش بینی شده تا بر تقویت و پرورش و شکوفایی این مهارت و توانایی تمرکز بیشتری صورت گیرد.
ثبت نام
Call Now Button