مهارت خواندن و نوشتن:
دانش آموزان در دبستان پايه ترين و ابتدايي ترين مطالب را که آغاز آن خوب شدن و خوب ديدن و سپس خواندن و نوشتن است فرا مي گیرند در اين سنین بهترين زمان براي آموزش زبانهاي ديگر و همچنین یادگیری کامپیوتر نیز می باشد.
مهارتهای اجتماعی- ارتباطی :
آموزش مهارتهای لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل با دیگران که می تواند به صورت کلامی غیر کلامی و از طریق حرکات و اشارات بدن ظاهر شخصی اتفاق بیفتد که با ابزارهای موجود در خانه و مدرسه به صورت حرکات نمایشی اجرای سری برنامه ها و آموزش های ویژه به صورت گروهی، سخنرانی در سمینارها و نمایشگاه ها انجام خواهد شد. توسعه آن گونه مهارتها سبب تقویت هوش هیجانی و افزایش ا عتماد به نفس، خوشحالی و رضا یتمندی دانش آموزان می شود.
مهارت کنترل هیجانات و حفظ آرامش :
درک سری فعالیت ها به خصوص بازیها و کارهای گروهی یاد می گیرند که چگونه هیجانات خود را کنترل کنند و به حقوق دیگران احترام بگذارند و به حس قدرشناسی و کمک به د یگران دست یابند.
ثبت نام
Call Now Button