مهارت های دست ورزی

 
 
یکی از مهم ترین مهارت های پیش دبستان و سال¬های آغازین مدرسه مهارت دست ورزی است اگر چه این مهارت در ظاهر ساده به نظر می‌آید اما به هماهنگی عضلات چشم و دست نیاز دارد آموزش این مهارت ها باعث بالا رفتن اعتماد به نفس کودک می‌شود. کودکانی که بتوانند مداد را برای آغاز نوشتن در دست بگیرند مهارت دست ورزی خوبی دارند و در مقابل کودکانی که این مهارت را یاد نگرفته اند در سن دبستان با درشت نویسی و بدخطی مواجه می‌شوند . اگر دیدید که کودکی به نقاشی علاقه ندارد ، بدانید که او مهارت دست ورزی را یاد نگرفته است. مهم ترین ابزار آموزشی ، ابزار های پیشرفته نیست ، بلکه دست ها هستند کودکانی که دستان قوی دارند بهتر و راحت تر کارهایشان را انجام می‌دهند .
ثبت نام
Call Now Button