مهارت های هنری

 
 
مهارت های هنری عبارتند از مهارت هایی که بار اصلی و سرمایه خود را از هنر گرفته اند.اگر در اجزاء و ابعاد هنر دقیق شویم، ظرافت، لطافت، صبر و حوصله و ممارست را بیاد می آوریم. در کلاس های هنر و خلاقیت قصد داریم بر پرورش مهارت های هنری دانش آموزان تمرکز داشته باشیم چرا که پرداختن به هنرهای مختلف می‌تواند از نظر روحی تاثیرات مفیدی را بر روی زندگی افراد بگذارد و باعث آرامش و کم شدن اضطراب در آن¬ها شود. لازم نیست همه انسان‌ها هنرمند شوند، همین که با هنر در ارتباط باشند کافیست تا نقش هنر در زندگی درک کنند. هر انسانی به طریقی دنبال آرامش است و کار هنری یکی از راه های رسیدن به آن.
ثبت نام
Call Now Button