مهارت گفتاری و شنیداری

 
 
هدف ما این است که دانش‌آموزان آداب و مهارت شنیدن را یاد بگیرند؛ چون شنیدن یک امر ساده نیست، شنیدن به ما کمک می‌کند تا به درک بهتری از موضوع برسیم. در قالبِ مهارتِ خوب شنیدن است که ما می‌توانیم گفت وگوی خوبی داشته باشیم و معنا و منظور پیام‌های دیگران را درک کنیم و ارتباط خوبی با آن برقرار کنیم. مهارت گفتاری به این معناست که بتوانیم با انتخاب کلمات و جملات درست، منظور خود را بیان کنیم؛ به طور کلی جرئت حرف زدن و ابراز وجود پیدا کنیم، یعنی نباید تنها به روخوانی متن کتاب‌های درسی قناعت کنیم
ثبت نام
Call Now Button