پرورش و کشف استعداد

 
 
خلاقیت در کودکان به عنوان یک استعداد بالقوه نیازمند توجه و پرورش است،
زیرا این توانایی نیز مانند همه¬ی توانایی¬های انسان، جز در سایه بارورسازی به فعلیت نخواهد رسید.
از اینرو، پرورش آن می‌بایست از سنین کودکی آغاز گردد و زمینه‌سازی جهت رشد آن در مدرسه و خانواده صورت گیرد .
با همین هدف شورای برنامه ریزی روشنگران برای پرورش خلاقیت دانش آموزان علاوه بر انتخاب عناوینی چون فلسفه و لگو کلاس های هنر را هم به عنوان بستری مهم و موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان بسیر مورد توجه قرار داده است.
ثبت نام
Call Now Button