پرورش و کشف استعداد

پرورش استعداد فرایندی نیست که نقطه ی آغاز و پایانی داشته و عوامل مختلفی در پرورش آن موثر است نظیر:سن، جنسیت، هوش، شخصیت، محیط آموزشی و... . همچنین پرورش استعداد در کودکان و نوجوانان متفاوت است.مثلاً در سنین کودکی عوامل مربوط به برانگیختن حس کنجکاوی، محیطی و یادگیری و در نوجوانی عوامل شخصیتی و محیطیبیشتر مورد توجه قرار می گیرد.یکی از نکات بسیار مهم در کشف استعدادفزرندمان، شناسایی علاقه مندی های آن هاست. حتماً باید با توجه به علایق بچه ها استعدادهای نهیفته آن ها را کشف کنیم.چون مطمئن باشید اگر کودک به یک زمینه ی خاص علاقه مند نباشد، اسعتدادش در آن زمینه رشد پیدا نمی کند. برای کشف استعداد کودکان باید سفری به لحظات مختلف زندگی آنها داشته باشیم. ببینیم چه چیزهایی آن را هیجان زده کرده و چه چیزهایی سرگرمشان می کند. توجه به این موارد می تواند اطلاعات مناسبی به خانواده ها و مشاوران بدهد.
ثبت نام
Call Now Button