کامپیوتر

کارگا ه های کامپیوتر، آموزش اصول کامپیوتر به دانش آموزان آنها را کمک خواهد کرد که مهارتهای مورد نیاز آینده شان در زمینه ی کامپیوتر را بهتر یاد بگیرند و بتوانند با دنیای علمی کشورهای مختلف آشنا شوند و گستره دید علمی دانش آموزان را وسعت می دهد. کارگا ه های ICDL شامل Internet, Word, Exel, PowerPoint کارگا ه های موضوعی: نصب ویندوز، اسکرچ(برنامه نویسی نوجوانان) ادیت فیلم، فتوشاپ.
ثبت نام
Call Now Button