کتابخوانی

مدرسه دومین جایگاه تربیتی انسان است که کودک اصول و قواعد خواندن و نوشتن را می آموزد که بدون کمک والدین و معلمان خود کتاب مطالعه کند. با توجه به کاهش سرانه مطالعه در کشور و بیگانه شدن افراد با کتاب مدرسه و معلمان نقش مهمی در ترویج و علاقه مندسازی دانش آموزان به مطالعه دارند. تجهیز کتابخانه ی مدرسه در دو مکان کتابخانه و کافه کتاب، برگزاری چالش ها و مسابقه ی کتابخوانی و تشویق دانش آموزان به عضویت درکتابخانه از جمله فعالیت های دبستان روشنگران در ترویج فرهنگ مطالعه می باشد. اجرای طرح ستار ه های دانش این طرح با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از طریق تشویق و ترغیب به کسب ستار ه های بیشتر در هر کلاس انجام می گردد.
ثبت نام
Call Now Button