آموزش معکوس

آموزش معکوس


در مدل آموزشی کلاس معکوس ، دو عنصر آموزش در کلاس و انجام تکالیف جابه جا میشوند

و دانش آموز پیش از کلاس ،آموزش مقدماتی را با استفاده از ویدئوهای کوتاه فرا میگیرد و در ساعت کلاسی به تمرین و رفع اشکال و بحث و گفتگو می پردازد.

به همین جهت در این مدل ، معلم و دانش آموز از زمان مفید کلاس بهره ی بیشتری خواهند برد
ثبت نام
Call Now Button