اردو

WhatsApp Image 2022-05-17 at 2.18.04 PM (2)

یعنی حضور دانش آموزان در محیطی متفاوت برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد یک فضای با نشاط برای آنان . اردوها نتایج بسیار خوبی دارد همین که فضای پر‌نشاطی را برای دانش آموزان با انجام فعالیت‌های گروهی فراهم می‌کنند و آن¬ها می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت‌پذیری و هم‌گرایی و انجام کار در یک گروه و یک تیم را تمرین کنند. مسئولیت پذیری از مهم‌ترین اهداف و اثرات تربیتی اردوهاست همچنین دانش آموزان شناخت بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی، آداب، رسوم و فرهنگ‌های متفاوت پیدا می‌کنند.
ثبت نام
Call Now Button