زبان فرانسه

این زبان به عنوان دومین زبان کاربردی در جهان آموزش داده می شود. و این کلاسها بر اساس تقویت مهارت در صحبت کردن، درک مطلب، شنیدن، خواندن و نوشتن زبان فرانسه در طول دوران تحصیلی ابتدایی انجام می گیرد
زبان فرانسه
ثبت نام
Call Now Button