ايجاد محيط سرشار از فعاليت و جست و خيز از طريق ورزش و نرمش گروهي و بازي که از اين طريق انرژي لازم توليد و آمادگي مغز و ذهن و شادابي و عشق به محيط مدرسه را افزایش می دهد و باعث تقویت اعتماد به نفس و بالا بردن توانمندی های او می شود.
استفاده از توانایي هنري بچه ها و استفاده از موسيقي هاي شاد مناسب کودکانه و به خصوص شرکت دادن بچه ها در فعاليتهاي هنري و استفاده از قريحه و ذوق سخنگو ي شيرين در جمع دوستان.
زيبا یي محيط آموزشي و طراحي فيزيک و فضاي مطلوب با استفاده از رنگ و به خصوص استفاده از مربيان جوان و خلاق و هنرمند.
نظافت محيط و آموزش بهداشت فردي و تغذيه مناسب و دوست داشتني که به سبب رشد و پرورش جسمی و ذهنی که نیاز به مواد مغذی فراوان دارد، بسیار حائز اهمیت است.
نقش شادي و اميد در برقراري ارتباط با خداوند و دين داري.
ارتباط با خداوند و فطرت دین دوست :
نکتة قابل توجه در کودکان دبستاني ، خدا دوستي و فطرت دين دوست اين عزيزان است. مربيان به صورت غير مستقيم به او مي آموزند که با خداوند با استفاده از اين فطرت ذاتي ارتباط برقرار نمايند و از طريق برنامه هايي مثل نمايش و تئاتر و سرود و در قالب برنامه هاي خاصي ، از دين گريزي « با توجه به القائات نامناسب محيط » با معبود خود ارتباط عرفاني و زيبائي برقرار نمايد و در ضمن با استفاده از فضاي شاد و پرانرژي به تقويت اين استعداد و خلاقيت ها بپردازيم.
ثبت نام
Call Now Button