فضای مدرسه

طراحی فضای روشنگران
فضاسازی و زیباسازی محیط و فضای مدرسه، از جمله دیوارها، سطح زمین، کاشت درخت و گل و گیاه استفاده از رنگ¬های شاد، تابلوی زیبای سر در مدرسه، دیوارهای تمیز و زیبا و تزیین شده نماسازی های مختلف،زیباسازی مناسب ساختمان مدارسه از جمله هماهنگی کاشی و سرامیک و سنگ - رنگ آمیزی در و دیوارها، پرده های زیبا جهت کلا س ها، زیباسازی راهروهای کلا س ها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و... نقش موثری در شادی روحی و روانی دانش آموزان و کادر مدرسه دارد. موسیقی: خواندن سرود همگانی و پخش موسیقی و آهنگ¬های شاد در مراسم آغازین و زنگهای تفریح وآهنگهای مناسبتی باعث شادی وهیجان بین دانش آموزان می شود
ثبت نام
Call Now Button