ماموریت ها

 
 
مجتمع متکی به مدیریت دانش بنیان و اساتید مجرب مطلوب ترین خدمات آموزشی و پرورشی را برای دانش آموزان عرضه می نماید.
مجتمع با تکیه به توصعه منابع انسانی و بهره گیری از دانش آموختگان نخبه پرورش یافته خود ، دانستن را به توانستن پیاده سازد.
مجتمع با تکیه به تکنولوژی روز دنیا و ارائه دانش مجازی ، افق های جدید را در عرصه علم مدرسه داری ترسیم می نماید.
افتخار ما آن است که از ایده های نو استقبال کرده و محیطی چون یک دانشگاه کاربردی برای دانش آموازن فراهم می آوریم.
دانش آموزن و پرورش یافتگان روشنگران با افتخار جزء بهترین ها محسوب شده و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی خواهند نمود.
مجتمع ضمن احترام به ظرفیت ها و قابلیت های رقبا ، مزیت هایی را آفریده که انتخاب را برای خانواده ها راحت تر می سازد.
همواره نیازها و انتظارات خانواده ها برای ما قابل احترام بوده و بالندگی خود می دانیم که در جهت رفع آن از هیچ تلاشی مضایغه نکنیم.
محور اصلی برنامه ریزی در روشنگران بر مبنای پرورش نسلی متعهد و متخصص می باشد تا دانش آموزانی را پرورش دهد که در عرصه دانش و زندگی بدرخشند و مدیرانی توانمند ، دانشمندانی متعهد و زنانی تأثیر گذار را به جامعه کشور ارائه نماید.
ثبت نام
Call Now Button