مهارت حل مسئله

 
 
مهارت حل مسئله برخورد فعالانه در جست وجو و تشخیص مسئله‌ها، مشکلات و فرصت‌ها و استفاده از منطق و مهارت قضاوت در جمع آوری و تحلیل اطلاعات و جست وجو و خلق راهکارها، مقایسه‌ی راهکارهای مختلف و انتخاب بهترین شیوه برای مواجهه با یک مسئله تعریف می‌شود. علاوه بر هدایت دانش آموزان در تمامی کلاس ها به کسب این مهارت کلاس های لگو به¬طور خاص بر روی این مهارت تمرکز دارند.
ثبت نام
Call Now Button