مهارت خواندن و نوشتن

 
 
جز اهداف اصلی دوره ابتدایی است. دانش آموزان ما در دوره ابتدایی روخوانی و رونویسی را تمرین می‌کنند، نه مهارت‌های واقعی خواندن و نوشتن و اجزای آن را. نتایج آزمون‌ بین المللی «پرلز» در دوره‌های متوالی نشان می‌دهد دانش‌آموزان ایرانی در کسب مهارت‌های خواندن و درک مطلب هنوز با سطح میانگین جهانی فاصله دارند. بنابراین آنچه مد نظر ما ست ، این است که دانش‌آموز ان بتوانند مطلبی را خوب بخوانند، منظور آن را دریافت کنند، بتوانند آن را برای دیگران شرح دهند و نظر خود را بازگو کنند؛ یعنی نگاهی انتقادی به موضوع داشته باشند و به درک مطلب برسند. خوب‌نوشتن هم با رونویسی متفاوت است. رونویسی یعنی اینکه شما متنی را ببینید و سپس بتوانید آن را بنویسید، اما مهارت نوشتن این است که شما با گزینش واژه‌ها و استفاده از زبانِ درست بتوانید نظر و احساس و درخواست خود را به خوبی بیان کنید که متاسفانه دانش‌آموزان نسل جدید در سیستم آموزشی تعیین شده در این بخش به شدت ضعیف هستند. و ما تمام تلاش خودمان را میکنیم تا مهارتهای لازم را در این زمینه پیدا کنند.
ثبت نام
Call Now Button