ورزشی

ورزشی
ایجاد محیطی سرشار از فعالیت و جست و خیز از طریق ورزش و نرمش گروهی و بازی که از این طریق انرژی لازم تولید و آمادگی مغز وذهن و شادابی و عشق به محیط مدرسه را افزایش می دهد و باعث تقویت اعتماد بنفس و بالابردن توانمندی های دانش آموزان می شود.
ثبت نام
Call Now Button