کارگاه های روانشناسی

این کارگاه ها در راستای محور شکل گیری شخصیتی و ارتقاء توانایی های لازم جهت ورود به جامعه آینده برنامه ریزی و طراحی گردیده که توسط مشاور روانشناس بسته به موضوع در دو دوره اول و دوم به تفکیک به صورت گروهی و انفرادی اجرا می گردد. مهار تهای مسئولیت پذیری مهارت احترام گذاشتن مهارت بیان احساسات مهارت خوب فکر کردن مهارت تفکر خلاق مهارت شادی و نشاط مهارت کنترل هیجانات مهارت های نوجوانی
ثبت نام
Call Now Button